Показани 0 резултата

Няма намерени резултати
Безплатни обяви - Област Ловеч е област в България. Административен и стопански център е град Ловеч. Пощенските кодове на населените места в област Ловеч са от 5500 до 5799. МПС-кодът ѝ е ОВ. Разположена е по северните склонове на Средна Стара планина и централния Предбалкан до Деветашкото плато и началото на Дунавската равнина.